Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62  เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ ประกอบพิธีเปิดโครงการ “อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562" ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการวิ่งมินิมาราธอน กิจกรรมปล่อยปลาและการปลูกต้นไม้บนไหล่ทางรอบบึงคำศรี  ในการนี้ นพค.21 สนภ.2. นทพ. ได้ให้การสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่ม ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 350cc.จำนวน 600 ขวด โดยมีนายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะบึงคำศรี ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.62  เวลา 1030 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562   บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 เวลา 1400 พล.ท.นภนนท์ แก้วกำพล รองผู้อำนวยการ สำนักการข่าว กอ.รมน. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันเอก(พิเศษ) สมัคร เอ็นดู
บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลจำนวน 60 นาย ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันเอก(พิเศษ) สมัคร เอ็นดู ณ ฌาปนสถานวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 0700 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 23 ก.ค 62 เวลา 1900 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พันเอก(พิเศษ) สมัคร เอ็นดู และ ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้นำกำลังพลของหน่วย ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พร้อมได้มอบเงินสวัสดิการของหน่วยเพื่อช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว ณ ศาลาวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น