Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมให้การช่วยเหลือภัยแล้ง โดยปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำจำนวน 6 คัน , รถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่จำนวน 1 คัน โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง , เทศบาลตำบลศรีธาตุ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบ  ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. และเข้าดำเนินการแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคจำนวน 12,000 ลิตร และน้ำเพื่อบริโภคจากรถประปาสนามเคลื่อนที่จำนวน 4,000 ลิตร ให้กับราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ,9 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 20 ก.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ในการพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสร้างคอม ร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " ด้วยการกำจัดวัชพืชและจอกหูหนูยักษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ณ อ่างน้ำพาน บริเวณท่าแพบ้านแมด ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 เวลา 0700 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเทียนพรรษา ถวายเครื่องไทยทาน เวียนเทียนรอบพระเจดีย์โพนพระเจ้า และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป ณ ห้องประชุม นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  ให้การช่วยเหลือนายสมหมาย คำฤาชัย ผู้ประสบอัคคีภัย  โดยหน่วยฯ สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 ขวด  โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน  ณ บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 14 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี