• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.61 เวลา 0930 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร บก.ทท. (นทพ.)โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับนักเรียนบ้านนายูงและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดโพธิ์ชัย บ้านนายูง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.61 เวลา 0630 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และกระทำพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61 เวลา 0800 - 1200 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เเละเพื่อเป็นคลังสำรองโลหิตในภาวะฉุกเฉิน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในการประชุมถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีกำลังพลหน่วยร่วมรับฟังนโยบาย เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและให้มีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี