• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.61 เวลา 1600 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนฯ พร้อมกำลังพล ร่วมงานฌาปนกิจศพ อส.(หมู่ใหญ่)นายสมพงษ์ แก้วชิณ บิดาของ จ.ส.อ.วิทูล แก้วชิณ กำลังพลหน่วย ณ เมรุป่าช้าวัดตาดโตน ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ และนำกำลังพลหน่วยร่วมแสดงมุทิตาจิตในงานพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ และฉลองอายุวัฒนมงคล 75 ปี พระครูสาธุกิจจารักษ์ (หลวงพ่อเหรียญชัย มหาปัญโญ) ทั้งนี้หน่วยได้ถวายปัจจัยและสนับสนุนรถประปาสนามเคลื่อนที่จำนวน 1 คัน ผลิตน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด เพื่อบริการประชาชนภายในงาน ณ วัดผาสุการาม (ถ้ำสุมณฑาภาวนา) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ  จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง อากาศยานไร้คนขับ(UAV) เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ จาก น.อ.ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ ผอ.ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)(DTI) ณ ห้องรับรอง บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.61 เวลา 0930 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน ประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2561 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ โดยมี นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61 เวลา 1040 บก.ทท. (นพท.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ถวายน้ำดื่มจำนวน 240 ขวดและมอบปัจจัยแด่พระครูศาสนกิจสุนทร เจ้าอาวาสวัดป่าโพนพระเจ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบประโยคนักธรรม ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี