Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่  12 มิ.ย.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รยบ.น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร แก่เทศบาลตำบลหัวนาคำ เพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคจำนวน 2 เที่ยว รวมปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร เติมใส่ถังบรรจุน้ำให้เพียงพอ เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค ณ บ้านกุดอีเฒ่า หมู่ที่ 2 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62  เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในการเตรียมความพร้อมของร่างกายกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ณ หน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 0700 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 41 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 1700 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.62 เวลา 0930 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. จากนั้นได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาและทำความสะอาดวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี