• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ 23 ส.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ กอปภ.จ.อุดรธานี เพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558  โดยร่วมปรับปรุงและพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในเชิงบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมริมสระ โรงแรมนภาลัย อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ  รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ 20 ส.ค.61 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ กอปภ.จ.อุดรธานี เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมในด้านต่างๆ  สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 12 ส.ค.61 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ พร้อมกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณพิธีที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมีนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานฯ

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.61 เวลา 0900  บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School ) ในเรื่อง"การปฏิบัติงานสายส่งกำลังบำรุง" เพื่อให้กำลังพลรับทราบข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภาระกิจได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 12 ส.ค.61 เวลา 0720 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.61 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ พร้อมกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ ทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมีนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานฯ