Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่  10 พ.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รยบ.น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร สนับสนุนน้ำอุปโภค  จำนวน 3 เที่ยว แก่วัดป่าภูวังทอง บ้านพรหมลิขิต หมู่ที่ 14 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เติมใส่ถังบรรจุน้ำให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนกิจการส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การจัดงานต้อนรับผ้าป่าและงานมุทิตาจิต ในวันที่ 15 พ.ค.62 และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้จากภัยแล้ง ที่ส่งผลให้ปริมาณแหล่งน้ำผิวดินลดระดับลง

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.62 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 3 พ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.วิวัฒน์  อยู่ศรี รอง เสธ สทพ.นทพ. และคณะ ในโอกาสตรวจติดตามผลลัพธ์การปฎิบัติงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งป.2561 โดยตรวจงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน งานเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาปี งป.2561 ตำบลบ้านต้อน , ตำบลโพนแพง  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.62 เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นพค.21 สนภ.2 นทพ. ครบรอบปีที่ 55 (15 เม.ย.2562) โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในที่ตั้งหน่วยฯ  บวงสรวงรูปปั้นฯ พณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถวายภัตตราหารเช้าพระสงฆ์จำนวน 10 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว และทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพลหน่วยฯ ที่ล่วงลับแล้ว ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. และเวลา 1200 พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร อดีต รอง ผบ.ทสส.เป็นประธานอุปถัมภ์ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างถนนภายในวัด ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี