• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.61 เวลา 1100 พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส.และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐพัฒนาอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย ในพื้นที่รับผิดชอบของ นพค.21 สนภ.2 นทพ.โดยมี พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. , ผอ.สนภ.2 นทพ.,หัวหน้าส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ บึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68


เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 1015 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. สนับสนุนกำลังพลเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การทำสบู่สมุนไพร"และ "การทำนาข้าวออร์แกนิค" ในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรชุมชน ของสำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68


เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68


เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการรวมน้ำใจช่วยรื้อบ้านผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ของนางเวียง แก่นท้าว ณ บ้านเลขที่ 137 ม.2 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68


เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง จำนวน 7 นาย, รถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน รถขุดตักแขนสั้น จำนวน 1 คัน รถถากถาง จำนวน 1 คัน รยบ.น้ำมัน จำนวน 1 คัน รยบ.เทท้าย จำนวน 2 คัน ขุดตักแขนยาว 1 คันพร้อมโป๊ะ และ รถธุรการ จำนวน 1 คันพร้อมพลขับ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาใน อ.พล จ.ขอนแก่น ขุดลอกผักตบชวา ธูปฤาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของบึงละเลิงหวายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ณ บึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น ได้ผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ รวมน้ำหนัก 300 ตัน