• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) เวลา 0800 โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีอุปสมบท ในโครงการอุปสมบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ในพื้นที่รับผิดชอบของ นพค.21 สนภ.2 นทพ.โดยมี พระครูศาสนกิจสุนทร เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ-วังสามหมอ (ธ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ อุโบสถวัดศิริมงคล บ.หนองอึ่ง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.เอกสุวัชร์ คำภานนท์ ผอ.กผค.สจร.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 เวลา 0800 - 1200 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561โดยการลงแขก ดำนาข้าวด้วยพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ณ ศูนย์การเรียนรู้นอกหน่วย นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.กุดอีเฒ่า ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี


 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. และ ผอ.สนภ.5 นทพ.ในฐานะผู้แทนกองทัพไทย ร่วมการเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมการจัดการน้ำหลากปี 2561 "ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์กรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจำนวน 200 คน ณ โรงแรมวีวิช อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น