• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย ณ ห้องประชุม นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง จำนวน 6 นาย, รถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน รถขุดตักแขนสั้น จำนวน 1 คัน รถถากถาง จำนวน 1 คัน รยบ.น้ำมัน จำนวน 1 คัน และ รยบ.เทท้าย จำนวน 2 คัน พร้อมพลขับ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาใน อ.พล จ.ขอนแก่น ขุดลอกผักตบชวา ธูปฤาษี เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของบึงละเลิงหวายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ณ บึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล จว.ขอนแก่น ได้ผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ รวมน้ำหนัก 300 ตัน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง จำนวน 6 นาย, รถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน รถขุดตักแขนสั้น จำนวน 1 คัน รถถากถาง จำนวน 1 คัน รยบ.น้ำมัน จำนวน 1 คัน และ รยบ.เทท้าย จำนวน 2 คัน พร้อมพลขับ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาใน อ.พล จว.ขอนแก่น ขุดลอกผักตบชวา ธูปฤาษี เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของบึงละเลิงหวายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ณ บึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล จว.ขอนแก่น ได้ผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ รวมน้ำหนัก 150 ตัน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 12 มิ.ย.61 เวลา 1900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปี งป.63 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงาน/โครงการให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน ที่วัดทิพย์อัมพวัน บ.หนองหอย ม.8 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมีราษฎร บ.หนองหอย ม.8 และ บ.ห้วยคู่ ม.14 เข้าร่วมประชาคม จำนวน 114 คน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา พื้นที่อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย อ.พล จ.ขอนแก่น โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างและเครื่องจักรกล ขุดลอกและขนย้ายวัชพืชไปทิ้ง เพื่อให้มีความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของบึงละเลิงหวายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย- 5 ก.ค.61 ณ บึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น