• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 1030-1200 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.ยศนันท์  หร่ายเจริญ รอง.ผบ.ทสส.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและประชุมหารือบูรณาการกิจการในสายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง จังหวัดอุดรธานี ณ? อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการประชาคม แผนงาน/โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลป้าหมายตามแนวชายแดนประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 เวลา 0700 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลต่ำกว่านายทหารชั้นนายพล ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่ นทพ.กำหนด ณ บริเวณหน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ.  บ.โคกหนองแวง  ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล จำนวน 6 นาย, รถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน รถขุดตักแขนสั้น จำนวน 1 คัน รถถาก จำนวน 1 คัน รยบ.น้ำมัน จำนวน 1 คัน และ รยบ.เทท้าย จำนวน 2 คัน พร้อมพลขับ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาใน อ.พล จว.ขอนแก่น จัดกิจกรรมขุดลอกผักตบชวา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด และปรับแต่งภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของบึงละเลิงหวายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ณ บึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล จว.ขอนแก่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.61 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ณ ห้องประชุมอำเภอศรีธาตุชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายวงศ์วริศ เหมียดไธสง ปลัดอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน