• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำขนาดกลาง "ลำปาว" โดย อบต.ศรีธาตุ ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีธาตุ พร้อมพี่น้องราษฏร จิตอาสา ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างฯ ในรูปแบบประชารัฐ จนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อการกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ รวมถึงการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้รับงบประมาณ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)สาขาศรีธาตุ ในการจัดซื้อวัสดุ และอื่นๆในการก่อสร้าง ณ ชุมชนบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 และบ้านคำดี หมู่ที่ 3 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมีนายสมเกียรติ กิมาวหา ผช.ผจก.ใหญ่ ธกส.เป็นประธานฯ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินอุดธานี , เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง , ราษฎร และนักเรียน ในพื้นที่ ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกและพืชคลุมดิน ณ หนองบ้านโคกข่า บ.โคกข่า ม.8 ต.บ้านโปรง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.61  บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนร่วมเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอศรีธาตุประจำปี 2561 ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 14 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนของนางชรัญญา วิค  ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตะภัยพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61 โดยได้ดำเนินการรื้อหลังคาเก่าออก ติดตั้งโครงไม้ เปลี่ยนหลังคาสังกะสีใหม่ และเคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่ออกจากบริเวณพื้นที่พักอาศัย ณ บ้านเลขที่ 102 ม.4 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเบื้องต้

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.61 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย  ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้เดินทางไปตรวจติดตามการก่อสร้างโรงเรือนที่พักแม่ม้าคลอดลูก จุ 20 ตัว จำนวน 1 หลัง ตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ผสบ.กสษ.กส.ทบ. ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น