• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลหน่วยร่วมไหว้พระ สวดมนต์ ประจำสัปดาห์ ณ ที่รวมพลประจำวัน หน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 เวลา 1400 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.อาจอง บัวชุม ผอ.กขว.นทพ.และคณะ ในโอกาสเดินทางมารับฟังบรรยายสรุปผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองในพื้นที่ปฏิบัติงานของ นพค.21 สนภ.2 นทพ. รวมทั้งให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. หมู่ที่ 5 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 22 ม.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานกระทำพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ (มสยช.) ประจำปี 2561 จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่  24 ม.ค 2562 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ น.อ.หญิง รันทม เรืองราย รอง ผอ.กคล.สสน.นทพ.หน.ชุดตรวจฯ และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจและประเมินผลด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ.

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที 21-22 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21.สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ พ.อ.ทศพร มาสมบูรณ์ผช.ผอ.กตป.สปช.ทหาร หน.ชุดตรวจฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ ราษฎรในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธา ในระดับดีมาก ต่อการทำงานของกองบัญชาการกองทัพไทย