• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สตน.ทหาร ที่เดินทางมาตรวจแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 เวลา 0801 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะ พระธาตุประมัญชา(พระธาตุป่าแมว)และพิธีเปิด"ศรีธาตุพยานรัก"พร้อมทั้งทำบุญ ตักบาตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหล่อหลอม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวศรีธาตุให้คงอยู่สืบไป โดยมี พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานฯ ณ วัดพระธาตุประมัญชา(วัดธาตุป่าแมว) ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 11 ก.พ.61  โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฯณ ลานวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ประเพณีชนสามเผ่า ชาวศรีธาตุ ประจำปี 2561" ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.61โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมในครั้งนี้  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฯ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง จเรทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของหน่วย ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี