Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับพลเรือเอกประเสริฐ บุญทรง ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้าตรวจติดตามตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ้านโคกข่า หมู่ 8 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ในวันที่ 23 พ.ค.61 ณ หอประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 เวลา 1300 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำคณะครู นักเรียน รร.ศรีธาตุพิทยาคม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ไปทัศนศึกษาในงานสถาปนิก'61 Beyond Ordinary  งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อสร้างแรงผลักดันและสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ของการใช้ชีวิตแบบภายใต้แนวคิดพลิกมุมมองสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61 บก.ทท. โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ.ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสานฝันปันน้ำใจ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ให้แก่นายชาตรี ยุธศิลเสรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.สารคามพิทยาคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี ณ บ้านเลขที่ 133 หมู่ 12 บ.ดอนดู่เหนือ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 โดย สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดการฝึก การ รวป.ที่ตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีกำลังพลจากหน่วย นพค.21-26 และวส.909 สนภ.2 นทพ. จำนวน 40 นาย เข้ารับการฝึก รวป.ที่ตั้ง เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแผนระวังป้องกันที่ตั้งหน่วย ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกรอบที่กำหนด ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ ให้การต้อนรับ พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมมอบน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จากนั้นร่วมให้บริการประชาชนโดยการมอบผ้าเย็น เครื่องดื่ม ผลไม้ ลูกอม ให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมา ณ จุดบริการประชาชน หน้าโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 2023 ถนนสายศรีธาตุ - วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.61 พร้อมทั้งได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์ ได้แก่ รถยนต์บรรทุกสัมภาระพร้อมเครน จำนวน 1 คัน และรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ฯ