• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 11 ก.พ.61  โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฯณ ลานวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง จเรทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของหน่วย ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ 5 ก.พ.61 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ชัยพล นิยะสม รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ นพค.21 ฯโดยมีรายละเอียด การตรวจดังนี้ 
1. ตรวจบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือ/แบบการฝึกพระราชทาน
2. ตรวจเครื่องแต่งกาย
3. ตรวจสารเสพติด
4. ตรวจความพร้อมในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสภาพแวดล้อม และทางกายภาพของหน่วย
5. ตรวจศูนย์การเรียนรู้
6. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
7. ตรวจป้อมรักษาการณ์
8. ตรวจความพร้อมด้านเอกสาร ตามสายงานต่างๆ ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ 6 ก.พ.61 เวลา 0730 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำคณะ สจร. ทหาร ทำการตรวจการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ นพค.21 ฯ โดยมีรายละเอียด การตรวจดังนี้ 
1. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายประจำปี 
2. ตรวจแผนงาน/โครงการประจำปี 61 ณ บ้านหนองแวงตาด ต.คำเลาะ/ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โดยมี รอง.ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นผู้นำตรวจฯ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. บูรณาการร่วมกับอำเภอศรีธาตุ และเทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานโอทอป หน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธี โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

  1. จัดนิทรรศการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อให้เด็กที่เข้ามาชม
    ได้มีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  2. การให้ความรู้เรื่องการผสมเทียมโค กระบือ โดยเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมของหน่วย
  3. ตอบปัญหาชิงรางวัล (เครื่องเขียน ขนม และของเล่น)