• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.อาจอง บัวชุม ผอ.กขว.นทพ.และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองในพื้นที่ปฏิบัติงาน นพค.21 สนภ.2 นทพ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการนี้ได้พบปะกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ซึ่งเป็นเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ณ บ้านหนองลาด ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.62 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต่ร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ หน่วยฯได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 ขวด เพื่อให้บริการแก่ผู้มาร่วมงาน จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้บริการตัดผม สาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และการผลิตสารไล่แมลง ณ บ้านพรนิมิตร หมู่ที่ 13 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 15 ธ.ค.62 เวลา 2400 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ช่วงรายการข่าวเด่นภาคดึกโดยมีเนื้อข่าวดังนี้ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย พลตรีกิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานมอบบ้านให้แก่เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เทียมภัก ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 ตามโครงการเด็กเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย พลตรีกิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานมอบบ้านให้แก่เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เทียมภัก ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 ตามโครงการเด็กเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการตอบคำถามชิงรางวัล เล่นเกมส์เพื่อแจกของรางวัลให้แก่เด็ก จัดซุ้มถ่ายรูป และสนับสนุนขนมพร้อมทั้งของรางวัลให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ เพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานโอท็อป เทศบาลตำบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี