• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นพค.21 สนภ.2 นทพ. ครบรอบปีที่ 55 (15 เม.ย.2562) โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในที่ตั้งหน่วยฯ  บวงสรวงรูปปั้นฯ พณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถวายภัตตราหารเช้าพระสงฆ์จำนวน 10 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว และทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพลหน่วยฯ ที่ล่วงลับแล้ว ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. และเวลา 1200 พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร อดีต รอง ผบ.ทสส.เป็นประธานอุปถัมภ์ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างถนนภายในวัด ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.ธวัธชัย ดะนุดิษฐ์ รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) และคณะ ในโอกาสตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน งานเกษตรผสมผสาน และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคงของหน่วยฯ  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาหนัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทน ฯ ร่วมกับสมาคมเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 1 บ้านตาดอึ้ง ,หมู่ที่ 2 บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ,หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ไทรงาม รวมจำนวน 29 หลังคาเรือน  โดยสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด   ณ ศาลากลางบ้าน บ้านตาดอึ้ง ม.1 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่  22 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รยบ.น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร สนับสนุนน้ำอุปโภค  จำนวน 1 เที่ยว แก่วัดเวฬุวันบรรพต (ภูห้วย) หมู่ที่ 13 ต.หัวนาคำ และ รยบ.น้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร แก่ราษฎร ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เติมใส่ถังบรรจุน้ำให้เพียงพอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้จากภัยแล้ง ที่ส่งผลให้ปริมาณแหล่งน้ำผิวดินลดระดับลง

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68