• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 14 พ.ย.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวภายในหน่วยฯ ซึ่งจัดพื้นที่ไว้ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความสามัคคี และส่งเสริมให้กำลังพลน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรและครัวเรือนของตน ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน นพค.21 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.61 เวลา 1430 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 200 ขวด เพื่อบริการให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน พิธีเทฐานพระพุทธรูป ในวันที่ 15 พ.ย.61 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าเทพนิมิตรวราราม บ้านตะเคียนทอง ต.บ้านโปรง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 61 เวลา 0845 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน (Unit School ) ในเรื่อง"การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในหน่วย" ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และกระจายถ่ายทอดให้ทั่วถึง(learning sharing and flowing) ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลได้รับความรู้ มีความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระวังเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธีและมีแบบแผน ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21.สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยฯ เข้าร่วมงานวันเกี่ยวข้าวสามัคคี ภายใต้โครงการ "เกี่ยวข้าวอินทรีย์ เอามื้อสามัคคี ชาวโคกหนองนา อำเภอศรีธาตุ " โดยกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา เพื่อประหยัดทุนการผลิต ซึ่งปัจจุบันค่าแรงในการเก็บเกี่ยวสูงทั้งยังขาดแคลนแรงงาน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวหน่วยฯ จึงเข้าร่วมดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หน่วยรับผิดชอบ ณ คริสตจักรนาเรียง บ้านนาเรียง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เป็นไปตามคำกล่าวของ ผบ.นทพ.ที่ว่า”ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของเรา” โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.61 เวลา 1300 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนฯ พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนางกลม สีไว มารดาของ จ.ส.อ.เศรษฐโชติ สีไว กำลังพลของหน่วย ณ ฌาปนสถาน วัดนรินทราวาส บ้านหนองโดน ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม