• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ พร้อมนำกำลังพลร่วมขบวนแห่องค์กฐิน ในงานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 200 ขวด เพื่อบริการให้กับประชาชนผู้มาร่วมภายในงาน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนฯ ถวายน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด จำนวน 240 ขวด เพื่อบริการให้กับประชาชนผู้มาร่วมในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานีโดยมี ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดป่าโพนพระเจ้า เป็นผู้รับมอบ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดชุดปฏิบัติงานช่างร่วมกับ อบต.หนองนกเขียน เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้าน ให้กับ นายบัวหลวง นิจารย์ ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ณ บ้านเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณทางเข้าด้านหน้าวัดเทพนรินทราราม อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหาบุญถวายผ้ากฐิน ปลูกป่าพะยูงสร้างเป็นพุทธอุทยาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 0700 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ฟังพระธรรมเทศนา และถวายปัจจัยไทยทาน เนื่องในวันออกพรรษา  ณ วัดป่าโพนพระเจ้า หมู่ที่ 5 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูศาสนกิจสุนทร เจ้าอาวาสฯ และเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ-วังสามหมอ แสดงพระธรรมเทศนา โปรดผู้ร่วมทำบุญในครั้งนี้