Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.62 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย จำนวน 30 นาย ร่วมพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชาและพิธีลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระหว่าง พล.ท.กิตติพงศ์ กาญจนาคม และ พล.ต.ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ และกระทำพิธีสักการะพระพุทธกิตติมงคลชัย พร้อมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคล  ณ บก.สนภ.2 นทพ. ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

สรุปการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเนื่องจาก พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หน่วย นพค.21 สนภ.2 นทพ.
1.วันที่ 2 ก.ย.62- จบภารกิจ
2.ภารกิจ นพค.21 สนภ.2 นทพ.เข้าให้การช่วยเหลือในพื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
3.การจัด
3.1 กำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและชุดเตรียมพร้อม รวม 20 นาย
3.2 ยุทโธปกรณ์ จำนวน 9 คัน และ 2 ลำดังนี้
- รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน
- รยบ.ขนาดกลาง จำนวน 2 คัน
- รยบ.ขนาดใหญ่ ติดตั้งปั้นจั่น จำนวน 1คัน
- รยบ.เทท้าย จำนวน 5 คัน
- เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ พร้อมติดเครื่องยนต์
4.การดำเนินการ
4.1 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.62 เวลา 0830 นพค.21 สนภ.2 นทพ./ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และชุดเตรียมพร้อมจำนวน 20 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ จำนวน 10 คัน เข้าดำเนินการช่วยเหลือและแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
5.ผลการดำเนินการ
5.1 เชิงปริมาณ
5.1.1 หน่วยเข้าดำเนินการในพื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น รวมพื้นที่ประสบภัย 10,994 ไร่ จำนวน 12 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 5, 6, 7, 10,11,12,14,16,19, 20, 22 และ 23) มีประชากร 13,016 ครัวเรือน จำนวน 20,948 คน
5.1.2 ช่วยจ่ายแจกเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 18,900 คน
5.2 เชิงคุณภาพ
5.2.1 ความพึงพอใจต่อ นทพ. ดีมาก
6.ปัญหาข้อขัดข้อง. ไม่พบปัญหา

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

สรุปการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเนื่องจาก พายุระดับ 3 (โซนร้อน) คาจิกิ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน รร.การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น และหมู่บ้านโดยรอบ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1.วันที่ 3 ก.ย.62- จบภารกิจ
2.ภารกิจ นพค.21 สนภ.2 นทพ.เข้าให้การช่วยเหลือในพื้นที่ รร.การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น และหมู่บ้านโดยรอบ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
3.การจัด
3.1 กำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและชุดเตรียมพร้อม รวม 20 นาย
3.2 ยุทโธปกรณ์ จำนวน 9 คัน และ 2 ลำดังนี้
- รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน
- รยบ.ขนาดกลาง จำนวน 2 คัน
- รยบ.ขนาดใหญ่ ติดตั้งปั้นจั่น จำนวน 1คัน
- รยบ.เทท้าย จำนวน 5 คัน
- เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ พร้อมติดเครื่องยนต์
4.การดำเนินการ
4.1 เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62 นพค.21 สนภ.2 นทพ./ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และชุดเตรียมพร้อมจำนวน 20 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ จำนวน 9 คัน , 2 ลำ เข้าดำเนินการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายราษฎรและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ที่ติดภายในบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุระดับ 3 (โซนร้อน) คาจิกิ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มายังบริเวณที่ปลอดภัย ร่วมลำเลียงและแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในเวลา 1000 ร่วมให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมคณะในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและราษฎรผู้ประสบภัยพร้อมกับมอบถุงยังชีพ จำนวน 20,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5.ผลการดำเนินการ
5.1 เชิงปริมาณ
5.1.1 หน่วยเข้าดำเนินการในพื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น รวมพื้นที่ประสบภัย 10,994 ไร่ จำนวน 12 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 5, 6, 7, 10,11,12,14,16,19, 20, 22 และ 23) มีประชากร 13,016 ครัวเรือน จำนวน 20,948 คน
5.1.2 รร.การศึกษาคนตาบอดขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ในเขต ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 94 คน
5.1.3 ช่วยจ่ายแจกอาหารกล่องแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 25,000 กล่อง
5.1.4 ช่วยจ่ายแจกน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 18,000 ขวด
5.1.5 ช่วยแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 20,000 ถุง
5.2 เชิงคุณภาพ
5.2.1 ความพึงพอใจต่อ นทพ. ดีมาก
6.ปัญหาข้อขัดข้อง. ไม่พบปัญหา

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 1 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ./ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการเร่งให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายประชาชนที่ติดภายในบ้านที่น้ำท่วม มาสู่พื้นที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และช่วยจ่ายแจกเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเกิดน้ำท่วมฉับพลัน จากฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” ที่ผ่านมา ขณะนี้ระดับน้ำที่ท่วมขังได้ลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และเวลา 1400 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอบ้านไผ่ คณะทำงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จิตอาสา ตลอดจนตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพจำนวน 2,000 คน  ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น