• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมพลังจิตอาสาดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของเดือน ด้วยการทำความสะอาดรอบบริเวณ ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.62 เวลา 1600 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ พร้อมกำลังพลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของเดือน ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.62 เวลา 1300 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 1,300 ตร.ม. หนา 15 ซม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามแผนงาน/โครงการประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของกำลังพล ณ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.62 เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายปัจจัยพร้อมเครื่องไทยทาน และร่วมฟังพระธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันมาฆบูชา ณ  วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.62 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท.วันชัย ชัยประภา ที่ปรึกษา สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ คณะ สจร.ทหาร ที่เดินทางมาสรุปผลการตรวจติดตาม ผลการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ นพค.21.สนภ.2 นทพ บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี